جزئیات محدودیت های کرونایی دانشگاه های تهران

به گزارش مجله وتورلد، به گزارش خبرنگاران، پس از پایان یافتن تعطیلات نوروزی وزیر بهداشت روز دوشنبه 16 فروردین از روبرو شدن با یکی از سهمگین ترین امواج کرونا خبر داد و به دنبال آن تعداد شهرهای قرمز و نارنجی به سرعت افزایش یافت. در حال حاضر شهر تهران در شرایط قرمز کرونایی واقع شده است و در حالی که قرار بود دانشجویان تحصیلات تکمیلی پس از تعطیلات عید در خوابگاه ها مستقر شوند اما دانشگاه ها از اعمال محدودیت های جدید برای دانشجویان، اساتید و کارمندان تا اطلاع ثانوی خبر می دهند.

جزئیات محدودیت های کرونایی دانشگاه های تهران

3 گروه از کارکنان دانشگاه تهران در اولویت دورکاری

دانشگاه تهران اعلام کرده است از 18 فروردین ماه کارکنان بیش از 55 سال سن، افراد دارای بیماری های زمینه ای خاص یا آسیب پذیر و مادران دارای فرزند زیر 6 سال در اولویت استفاده از دورکاری هستند.

همچنین آن دسته از افرادی که با موافقت مدیر مربوطه از طریق دورکاری وظایف خود را انجام می دهند، دورکاری خود را به صورت روزانه از طریق سامانه، ثبت و مدیریت مربوطه در صورت موافقت تأیید کنند. در صورت عدم تأیید مدیر مربوطه، غیبت منظور خواهد شد. ساعت کاری افرادی که ملزم به حضور یا به صورت نوبتی در محل کار هستند، از 7:30 لغایت 14:30 (با 30 دقیقه شناور) معین می شود.

ستاد مقابله با کرونا در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیز تاکید کرده است که بخش های اداری دانشگاه با حضور یک سوم و امکان استفاده از دورکاری برای دو سوم طبق روال گذشته ادامه فعالیت خواهند داشت.

حضور دانشجویان برای فعالیت پژوهشی در دانشگاه ممنوع

همچنین تمامی فعالیت های حضوری دانشجویان در دانشگاه در بخش های آموزشی و پژوهشی ممنوع است. صرفاً در موارد اضطراری با رعایت شیوه نامه ها و تأیید واحدهای آموزشی و پژوهشی مربوطه امکان حضور محدود قابل بررسی خواهد بود.

تمامی فعالیت های مجازی از جمله کلاس ها، جلسات دفاعیه و غیره که نیاز به حضور دانشجویان ندارد، طبق روال برقرار بوده و تمامی جلسات در فضای مجازی قابل برگزاری است. دانشگاه خواجه نصیر اعلام کرده افراد با علائم احتمالی و یا بیماری زمینه ای و شرایط خاص از حضور در دانشگاه خودداری کنند و ضروری است مسئولین مربوطه همکاری لازم در این زمینه را داشته باشند.

کلاس ها و جلسات دفاع از خاتمه نامه مجازی ادامه می یابد

همچنین دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرده از روز پنج شنبه 19 فروردین تا اطلاع ثانوی تمامی فعالیت های دانشگاه به صورت دورکاری و بدون حضور فیزیکی انجام می شود. بر همین اساس تمامی فعالیت های آموزشی (شامل کلاس ها و جلسات دفاع از خاتمه نامه) به صورت مجازی ادامه خواهد یافت. اعضای هیئت علمی که نیاز به استفاده از استودیوهای دانشگاه برای تدریس دارند، کماکان می توانند در استودیوهایی قبلی به تدریس خود ادامه دهند.

تردد دانشجویان به دانشگاه مجاز نیست

در ادامه این اطلاعیه آمده است؛ تردد دانشجویان به دانشگاه مجاز نخواهد بود مگر در مواردی که حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی به تشخیص و پذیرش مسئولیت استاد راهنما و رئیس دانشکده و تأیید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای زمان های محدود ضروری باشد و تمامی مجوزهای صادر شده قبلی از تاریخ 21 فروردین ملغی خواهد شد.

اسکان دانشجویان در خوابگاه از 20 فروردین لغو شد

دانشجویان در مراحل نهایی فراغت از تحصیل برای پیگیری فرآیندهای فراغت از تحصیل خود می توانند با هماهنگی قبلی به ساختمان جدید آموزش مراجعه کنند. هیچ دانشجویی حتی با داشتن مجوز قبلی از روز جمعه 20 فروردین اجازه اسکان در خوابگاه ها را نخواهند داشت. دانشجویانی که قبل از این تاریخ در خوابگاه مستقر شده اند در صورت تمایل می توانند با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به اسکان در خوابگاه ها ادامه دهند. در این مدت، توزیع وعده های غذایی دانشجویان مستقر در خوابگاه ها، در محل خوابگاه انجام خواهد گرفت.

افراد درگیر در پروژه های ارتباط با صنعت دورکاری کنند

تمامی جلسات و رویدادهای دانشگاه که به صورت مجازی امکان برگزاری دارند، طبق روال معمول برگزار خواهند شد. افرادی که در مجتمع های خدمات فناوری و دانشجویانی که در طرح های ارتباط با صنعت همکاری دارند، امکان حضور فیزیکی در دانشگاه را ندارند و به تناسب به صورت دورکاری به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

در موارد استثنا و ضروری حضور افراد شاغل در واحدهای مجتمع های خدمات فناوری به تشخیص و پذیرش مسئولیت استاد مربوطه و با تأیید معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه برای زمان های محدود مجاز خواهد بود. در این موارد ضروری است، درخواست تقاضای مجوز حضور افراد، توسط استاد مربوطه از طریق سامانه اتوماسیون اداری به مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه جهت بررسی ارسال شود.

حضور کارکنان جهت انجام امور مربوط به سامانه های الکترونیکی، حفاظت فیزیکی، تأسیسات و ساختمان، فضای سبز و خدمات پشتیبانی مرتبط با دانشجویان مستقر در خوابگاه ها (شامل کارکنان ادارات امور خوابگاه، کارکنان و پیمانکاران امور تغذیه، مرکز بهداشت و پرسنل خدمات خوابگاهی)، با حداقل تعداد ممکن، بسته به اعلام مدیر واحد مربوطه و تأیید معاونت مربوطه دانشگاه، ضروری است.

حضور یک سوم کارکنان در دانشگاه خواجه نصیر

در مواردی که امکان انجام کار از طریق دورکاری فراهم باشد، جهت تداوم خدمات رسانی، با هماهنگی مدیران، کارکنان از طریق دورکاری به وظایف خود ادامه خواهند داد. بدیهی است کارکنان تا یک سوم تعداد هر واحد با نظر مدیر و تأیید معاونت مربوطه در دانشگاه حضور خواهند داشت.

دانشگاه علم و صنعت ایران در اطلاعیه خود اعلام کرده است؛ تمامی فعالیت های حضوری دانشگاه، از تاریخ 18 فروردین تا اطلاع ثانوی تعطیل است و فعالیت ها فقط به صورت دورکاری و بدون حضور فیزیکی صورت می پذیرد.

همچنین تمامی برنامه ها و فعالیت های آموزشی، مانند گذشته به صورت غیر حضوری و مجازی با جدیت ادامه می یابد و اساتید، علاوه بر برگزاری کلاس ها کلیه وظایف محوله آموزشی و تحقیقاتی خود، به ویژه راهنمایی دانشجویان، رفع اشکال و جلسات دفاعیه را به صورت غیرحضوری انجام خواهند داد.

حضور برخی کارکنان با تعداد محدود در دانشگاه

در ادامه اطلاعیه این دانشگاه آمده است؛ در این ایام، ورود دانشجویان به دانشگاه مجاز نخواهد بود و اسکان دانشجوی جدید در خوابگاه های دانشگاه امکان پذیر نیست. حضور کارکنان جهت انجام امور مربوط به سامانه های الکترونیکی، خدمات و پشتیبانی های آموزشی، بهداری، حفاظت فیزیکی، نگهداری تأسیسات، ساختمان و خدمات پشتیبانی ضروری مرتبط با دانشجویان مستقر در خوابگاه ها با حداقل تعداد ممکن، طبق نظر مدیر واحد مربوطه و تأیید معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه ضروری است.

چنانچه در مواقع ضروری انجام یا فراهم کردن مقدمات برخی از امور نیاز به حضور در دانشگاه داشته باشد، کارکنان با نظر مدیر مربوطه و تأیید معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع، به صورت موردی در دانشگاه حضور خواهند یافت.

حضور دانشجویان تربیت مدرس در خوابگاه تعلیق شد

معاونت دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس نیز اعلام کرده است؛ با توجه به اعلام ستاد ملی کرونا و تغییر شرایط شهر تهران به قرمز بازگشت دانشجویان به خوابگاه به حالت تعلیق درآمده و اداره امور خوابگاه ها از پذیرش دانشجویان معذورند. در صورت تغییر شرایط و بهبود شرایط نحوه حضور در خوابگاه ها به دانشجویان اطلاع رسانی خواهد شد.

زمان بازگشت دانشجویان خوابگاهی دانشگاه الزهرا به تعویق افتاد و این فرایند به جای 21 فروردین از روز 4 اردیبهشت انجام می شود.

دانشگاه الزهرا زمان و نحوه بازگشایی خوابگاه های دانشجویی برای دانشجویانی که اسکان آنها در این مراکز برای نیم سال دوم تحصیلی 1399 - 1400 تأیید شده است را اعلام نمود.

اسکان دانشجویان الزهرا از 4 اردیبهشت در خوابگاه ها

براین اساس دانشجویانی که صرفاً برای تعطیلات نوروزی خوابگاه را ترک کرده بودند با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، شرایط قرمز شهر تهران، مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه الزهرا و به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا و حفظ سلامت دانشجویان زمان بازگشت آنها از روز شنبه 21 فروردین به روز شنبه 4 اردیبهشت ماه جاری موکول شد.

همچنین دانشجویانی که علائم بیماری کرونا یا سرماخوردگی دارند یا در دوره قرنطینه بعد از بیماری یعنی تا دو هفته شروع بیماری قرار دارند قبل از اطمینان از سلامت خود از مراجعه به خوابگاه خودداری کنند.

دانشجویان مشکوک قرنطینه می شوند

دانشجویان تأیید شده ساکن در خوابگاه هنگام مراجعه حضوری از تاریخ 4 اردیبهشت ماه جاری به بعد ملزم به مراجعه اداره بهداشت دانشگاه و اخذ تاییدیه سلامت هستند. همچنین این دانشجویان در صورت داشتن علائم مشکوک به بیماری کرونا مجاز به ورود به خوابگاه نبوده و به قرنطینه منتقل می شوند.

دانشجویان واجد شرایط اسکان که تا به امروز پیروز به حضور در خوابگاه نشده اند ضروری است به شرایط پذیرش اعلام شده از طریق سایت دانشگاه الزهرا و فرآیند طراحی شده توجه و از مراجعه حضوری به خوابگاه خودداری کنند.

آخرین اخبار کرونا را در خبرنگاران بخوانید.

منبع: مهر

منبع: تجارت نیوز
انتشار: 10 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 10 اردیبهشت 1400 گردآورنده: vetworld.ir شناسه مطلب: 1616

به "جزئیات محدودیت های کرونایی دانشگاه های تهران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات محدودیت های کرونایی دانشگاه های تهران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید